MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Welkom op de website van de MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam – Hoorn. Dit online platform dient als een platform voor wederzijdse informatie uitwisseling. Enerzijds kunt u alle informatie en het laatste nieuws vinden over de corridorstudie. Anderzijds is het op verschillende manieren mogelijk om mee te denken.

Waarom de corridorstudie Amsterdam – Hoorn?

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn staat onder druk. De afgelopen jaren zijn er al maatregelen genomen om de filedruk te verminderen. Uit onderzoek blijkt echter dat die na 2020 weer zal toenemen. Daarom is de corridorstudie Amsterdam-Hoorn opgezet: een onderzoek naar maatregelen die na 2020 de bereikbaarheid in de corridor moeten verbeteren. Met ‘corridor’ wordt het gebied bedoeld tussen Hoorn en Amsterdam waarbinnen vervoersstromen plaatsvinden. Het gaat dus niet alleen om de A7 en A8, maar ook om fietsverbindingen en het spoor. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert deze verkenning uit in samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de betrokken overheden. De partners kijken met een brede blik naar het gebied: ze hebben oog voor de hele omgeving en zoeken naar samenhang met andere factoren zoals woningbouw, leefbaarheid, natuur en landschap en energie en milieu. De stand van zaken van de corridorstudie kunt u hier vinden.

Dit online platform

Deze website is bedoeld als informatie platform voor betrokkenen en geïnteresseerden. U leest hier over de het proces van de verkenning en de achtergronden. Daarbij geeft de website antwoord op de meest gestelde vragen en is het mogelijk om uw vraag te stellen. Ook is het daarnaast mogelijk om mee te denken op het forum of tijdens de e-participatie sessies.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich hier inschrijven voor het platform en aangeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Indien u enkel de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich hier aanmelden.

Meer informatie over de planning en procedure kunt u hier vinden.