Achtergrond

De bereikbaarheid in de corridor staat onder druk. Files zijn hier dagelijks aan de orde. Hoewel de afgelopen jaren al maatregelen genomen zijn om de problemen op te lossen, blijkt uit onderzoek dat de regio na 2020 opnieuw te maken krijgen met grote bereikbaarheidsproblemen.

De corridorstudie is een MIRT-verkenning naar hoe de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn verbeterd kan worden. De studie is in het voorjaar van 2015 gestart en wordt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de betrokken overheden in het gebied uitgevoerd. Aan het einde van de Corridorstudie zal een besluit genomen worden over een set van maatregelen die na 2020 bijdragen aan een goede bereikbaarheid voor de reizigers in de corridor.

De corridorstudie Amsterdam-Hoorn volgt de nieuwe werkwijze "Meer Bereiken". Dat betekent dat we met een brede blik naar het gebied kijken. We hebben oog voor de hele omgeving, kijken naar zowel de weg als het openbaar vervoer, zoeken naar samenhang met andere ruimtelijke opgaven en houden rekening met toekomstige onzekerheden.

Samen willen we een regio die ook in de toekomst gezond en economisch sterk is. Een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de regionale partners. Het gaat daarbij zowel om mede-overheden (provincie, gemeenten, waterschap) als om het (georganiseerde) bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Samen met hen wordt de opgave nader in beeld gebracht en wordt gezocht naar mogelijke oplossingen en win-winsituaties.

Het startdocument markeert het begin van de MIRT verkenning.

Dit document is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met vele partners. Begin 2015 heeft Minister Schultz-van Haegen het document ondertekend. De analytische fase is op 20 april afgesloten met een bestuurlijk besluit over welke maatregelen verder uitgewerkt worden in de volgende fase en welke maatregelen afvallen. Met het afronden van de analytische fase is de beoordelingsfase gestart. In het vierde kwartaal van 2017 / kwartaal van 2018 zal een bestuurlijk besluit worden genomen over welke combipakketten van maatregelen verder worden uitgewerkt in de Structuurvisie/PlanMER. Streven is dat de Minister in 2018 haar voorkeur uitspreekt over de mogelijke oplossingen, het zogenaamde Voorkeursbesluit of MIRT 2. Dit document is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met vele partners. Voor meer gedetaileerde informatie over de planning klik hier.