Over deze MIRT-verkenning

Op deze pagina vindt u meer informatie over de MIRT-systematiek en over de MIRT-verkenning corridorstudie Amsterdam - Hoorn.

Wat is MIRT?

MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In dit programma staan alle ruimtelijke projecten en programma’s waaraan de rijksoverheid werkt en financieel aan bijdraagt. MIRT beschrijft de belangrijkste processtappen voor ruimtelijke projecten en programma’s om in aanmerking te kunnen komen voor een rijksbijdrage. Het MIRT bestaat uit vier fasen: verkenning, planuitwerking, realisatie en beheer.

Meer informatie over de MIRT-procedure.

Wat is de corridorstudie Amsterdam – Hoorn?

De corridorstudie is een MIRT- verkenning naar hoe de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn verbeterd kan worden. De studie is in het voorjaar van 2015 gestart en wordt door het Rijk samen met de betrokken regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en belangrengroepen in het gebied uitgevoerd. De corridorstudie wordt afgesloten met een besluit tot het uitvoeren van een pakket maatregelen die na 2020 bijdragen aan een goede bereikbaarheid in de corridor.

De corridorstudie Amsterdam-Hoorn volgt de nieuwe werkwijze "Meer Bereiken". Dat betekent dat we met een brede blik naar het gebied kijken. We hebben oog voor de hele omgeving, kijken naar zowel de weg als het openbaar vervoer, zoeken naar samenhang met andere ruimtelijke opgaven en houden rekening met toekomstige onzekerheden. Samen met regionale partners worden de opgaven in beeld gebracht en wordt gezocht naar duurzame oplossingen en win-winsituaties.

Meer informatie over de stand van zaken en planning van de corridorstudie.  

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.