Besluitvormingsfase

In deze fase komen bestuurders in het Zeef 2 besluit tot een definitief voorkeursalternatief op basis van de Ontwerp Structuurvisie. In een bestuursovereenkomst worden afspraken gemaakt over het vervolgproces. Vervolgens neemt de Minister het Voorkeursbesluit waarin het voorkeurspakket aan maatregelen wordt vastgesteld. Dat is de start van de planuitwerkingsfase.

 

0 bestanden: 
Cookie-instellingen