Startfase

Met de Startbeslissing start de MIRT-verkenning. In de startfase wordt het project ingericht en worden afspraken met partners gemaakt (over inzet en rollen). Het tweede deel van de startfase heeft een meer extern, maatschappelijk karakter. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of de omgeving zich kan vinden in de probleemstelling, doelstelling en scope van de verkenning. 

0 bestanden: 
Cookie-instellingen