Participatie

Het betrekken van de omgeving is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van de corridorstudie Amsterdam - Hoorn. We vinden het belangrijk om de ideeën, wensen en zorgen te horen van alle mensen en organisaties die betrokkenheid hebben bij de corridorstudie. Dit is waardevolle informatie voor het verkennen van oplossingsrichtingen en de uiteindelijke maatregelen. Naast de online participatie vindt er ook op verschillende manieren face-to-face informatie-uitwisseling plaats. De informatie die opgehaald wordt doormiddel van participatie en e-participatie is onderdeel van het advies dat de stakeholders uitbrengen naar de bestuurders die uiteindelijk zullen beslissen welke maatregelen er verder gaan in de plan-m.e.r. procedure.

De corridorstudie bevindt zich momenteel in de beoordelingsfase.

In maart 2017 hebben we middels verschillende gebiedssessies onze stakeholders geïnformeerd. Daarnaast hebben de stakeholders gereageerd op de maatregelen en hebben zij advies uitgebracht aan het bestuur van de samenwerkende overheden.

Op 20 april 2017 is door dat bestuurlijk overleg een keuze (zeef 1) gemaakt voor oplossingsrichtingen en maatregelen die verder worden uitgewerkt in de beoordelingsfase en welke maatregelen afvallen. 

Tijdens informatiebijeenkomsten informeren wij u graag over het proces (besluitvorming en procedure) en over de inhoud van de maatregelen en de effecten daarvan:

9 mei van 16 tot 21 uur: West Friesland/ Hoorn: (Schouwburg en Congrescentrum Het Park, Westerdijk 4, Hoorn)

10 mei van 16 tot 21 uur: Purmerend/Waterland: (Fort Resort Beemster, Nekkerweg 24, Zuidoostbeemster)

11 mei van 16 tot 21 uur: Zaanstreek: (Gemeentehuis Oostzaan, Kerkbuurt 4, Oostzaan)

 

U kunt een zienswijze indienen op dit voornemen tot het opstellen van een Structuurvisie en het PlanMER .

Dat kan vanaf 16 mei 2017 via www.platformparticipatie.nl/corridoramsterdamhoorn.

Ook kunt u uw zienswijze per brief richten aan: directie Participatie, o.v.v. Structuurvisie Corridor Amsterdam – Hoorn, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 89 99.

Alle relevante documenten bij het besluit vindt u in onze bibliotheek.