Participatie

Wij vinden het belangrijk om ideeën, wensen en zorgen van alle mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de corridorstudie te horen. Deze inbreng nemen we mee bij het uitwerken van de maatregelen en maatregelpakketten.

Tijdens de analytische fase en de beoordelingsfase zijn stakeholders in verschillende gebieds- en werksessies geïnformeerd. Daarnaast hebben stakeholders online gereageerd op de maatregelen en  op verschillende momenten advies uitgebracht aan het bestuur van de samenwerkende overheden.

Er hebben bijvoorbeeld in mei drie informatieavonden plaatsgevonden (in Hoorn, Beemster en Oostzaan). Tijdens deze informatieavonden hebben we al onze stakeholders breed geïnformeerd en was er ruimte om met hen in gesprek te gaan.

Na deze inloopavonden is de Notitie Reikwijdte en detailniveau gepubliceerd op onze website en heeft men daar gedurende zes weken zienswijzen op kunnen indienen. Op deze zienswijzen wordt na zeef 1,5 (Q1 2018) gereageerd met een Nota van Antwoord. De antwoorden op de zienswijzen worden naar alle indieners individueel gestuurd en de Nota van Antwoord wordt op de website geplaatst.