Participatie

Het betrekken van de omgeving is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van de corridorstudie Amsterdam - Hoorn. We vinden het belangrijk om de ideeën, wensen en zorgen te horen van alle mensen en organisaties die betrokkenheid hebben bij de corridorstudie. Deze inbreng nemen we dan ook, waar mogelijk,  mee bij het uitwerken van de maatregelen. Naast de online participatie vindt er ook op verschillende manieren face-to-face informatie-uitwisseling plaats. De informatie die opgehaald wordt doormiddel van participatie en e-participatie is onderdeel van het advies dat de stakeholders uitbrengen naar de bestuurders die uiteindelijk zullen beslissen welke maatregelen er verder gaan in de plan-m.e.r. procedure.

De corridorstudie bevindt zich momenteel in de beoordelingsfase.

In maart 2017 hebben we middels verschillende gebiedssessies onze stakeholders geïnformeerd. Daarnaast hebben de stakeholders gereageerd op de maatregelen en hebben zij advies uitgebracht aan het bestuur van de samenwerkende overheden.

De nota, waarin een reactie gegeven wordt op de ingediende zienswijzen, zal in december 2017 gepubliceerd worden.