Participatie

Wij vinden het belangrijk om ideeën, wensen en zorgen van alle mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij de corridorstudie te horen. Deze inbreng nemen we mee bij het uitwerken van de maatregelen en maatregelpakketten.

Tijdens de analytische fase en de beoordelingsfase zijn stakeholders in verschillende gebieds- en werksessies geïnformeerd. Daarnaast hebben stakeholders online gereageerd op de maatregelen en  op verschillende momenten advies uitgebracht aan het bestuur van de samenwerkende overheden.

Er hebben bijvoorbeeld in mei 2017 drie informatieavonden plaatsgevonden (in Hoorn, Beemster en Oostzaan). Tijdens deze informatieavonden hebben we al onze stakeholders breed geïnformeerd en was er ruimte om met hen in gesprek te gaan.

Na deze inloopavonden is de Notitie Reikwijdte en detailniveau gepubliceerd op onze website en heeft men daar gedurende zes weken zienswijzen op kunnen indienen. Op deze zienswijzen is inmiddels gereageerd met een Nota van Antwoord. De antwoorden op de zienswijzen zijn naar alle indieners gestuurd.

Afgelopen november 2017 heeft er een informerende sessie plaats gevonden waarin wij onze georganiseerde stakeholders (ANWB, bewonersverenigingen, etc,) hebben meegenomen in de stand van zaken.

Op 28, 29 en 30 mei 2018 hebben wij alle betrokken stakeholders in de drie deelgebieden (Zaanstad, Purmerend/Beemster, Hoorn/West Friesland) geïnformeerd over de stand van zaken, de ontwerpen, de verkeerseffecten en de inpassingsvisie.

4 december 2018 heeft er een informerende sessie plaatsgevonden in Zaandam waarin we onze georganiseerde stakeholders (ANWB, bewonersverenigingen, etc) opnieuw hebben meegenomen in de stand van zaken, het bestuurlijk besluit van 4 en 22 november en de milieueffecten. De presentatie vindt u hier

Daarna is de ontwerpstructuurvisie opgesteld en ter inzage gelegd. In alle regionale en plaatselijke kranten heeft een kennisgeving gestaan. Er zijn 3 inloopavonden in Zaanstad, Zuidoostbeemster en Hoorn georganiseerd. Voor de inloopavonden was veel belangstelling. Mensen konden kennisnemen van de geplande maatregelen, in gesprek gaan over het project, en direct een zienswijze indienen. Voor perceeleigenaren die mogelijk geraakt worden door de maatregelen is, voorafgaand aan de inloopavonden, een aparte informatieavond georganiseerd. Ook zijn met een aantal woningeigenaren aparte gesprekken gevoerd. In totaal zijn op de ontwerpstructuurvisie 63 zienswijzen ingediend. In de nota van antwoord staan de antwoorden op de zienswijzen, klik hier om de nota van antwoord in te zien.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.