Procedure en planning

Het MIRT bestaat uit vier verschillende fases. Een Meerjarenprogramma (MIRT) bestaat uit vier fases: de verkenning, de planuitwerking, de realisatie en het beheer. 

In de verkenningsfase, waar de corridorstudie zich in bevindt, worden de opgaves geanalyseerd en worden mogelijke oplossingen verkent. Een verdere uitwerking van deze fases kunt u in het linker menu vinden. 

De planuitwerkingsfase is de fase waarin de gekozen oplossingen verder worden uitgewerkt.  Vanaf de planuitwerkingsfase kan integrale gebiedsverkenning worden geknipt in verschillende (deel)projecten. Een gezamenlijke uitvoeringsstrategie moet er dan voor zorgen dat de samenhang op gebiedsniveau bewaakt wordt.

In de realisatiefase  wordt de uitgewerkte maatregel gerealiseerd of wordt de maatregel uitgevoerd. 

De beheerfase is de fase van openstelling en instandhouding. 

Hieronder zal ingegaan worden op de subfases van de verkenning. Klik op de fase indien u meer wilt weten over wat deze fase inhoudt. 

Subfases verkenningsfase MIRT

Startbeslissing Afgerond
Startfase  Afgerond
Analytische fase (Zeef 1) Afgerond
Beoordelingsfase  (Zeef 1,5 en Zeef 2)

Zeef 1,5 Q4 2017/Q1 2018        Zeef 2 afronden  2018

Besluitvormingsfase Afronden in 2018